Några ord om ordet feminism

 
Då och då seglar det upp debatter på diverse sociala medier om sånt som egentligen inte ens borde vara värt att diskutera. Ett exempel på det var när F! kom in i EU-parlamentet, och folk var rasande över hur alla radikala vänsterfeminister kunde ha röstats fram till EU. Inte riktigt lika många var arga över SD:s framgångar - och att det falska F!-manifestet sedan fortsatte cirkulera och användas som argument gjorde mig rosenrasande. Nu är det några veckor sedan, men fortfarande ser jag idiotiska diskussioner överallt. Så nu lägger jag mig i, jag också.
 
Oavsett vilken politisk åsikt man själv förespråkar så borde jämställdhet och ett steg bort från det normativa patriarkatet vara önskvärt, inte bara för kvinnor utan också för män. Det glöms lätt bort att det också finns nackdelar för män i ett patriarkat. Det är inte någonting som innebär att man istället skapar ett matriarkat, vilket också det bygger på en könsmaktsordning där man värderar varandra efter kön (eller för all del, genus). Patriarkatet påverkar gruppen män på ett negativt sätt, och här får ni två exempel på hur. 
 
1. Ett patriarkaliskt samhälle förespråkar och upprätthåller ett ouppnåeligt manlighetsideal, där män inte har rätt att bejaka känslor och där man inte skall sticka ut från det som ses som normalt maskulint beteende.
 
 
2. Mannens livsroll förblir styrd av det faktum att mannen skall vara den som fixar brödfödan, och det innebär att papparollen alltid kommer att ses som mindre viktig och underställd mammarollen (kanske framförallt juridiskt). 
 
~~~~*~~~~
 
Jag önskar damerna i F! all lycka till framöver, och hoppas att ordet feminism tillslut skall få upprättelse och kunna användas också av vanliga, vettiga människor som idag är för rädda för att uttala det -och det utan att folk per automatik ser en som rabiat manshatare. Ordet har inte blivit förstört. Jag tänker fortsätta använda det så mycket jag vill, utan att för den skull vara en manshatande kärring. Ordet behövs, precis som feminismen i sig, för ett jämställt samhälle.
 
P & K
/T
Allmänt, Seriöst | |
Upp